Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Høring af udkast til bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Regeringen har som led i sit vækstudspil ”Mere effektivt byggeri og billigere forsyning” fra 6. maj 2015 besluttet at ophæve lovkravet med henblik på en frivilliggørelse af nøgletalssystemet for alment og statsligt byggeri.

 

Hensigten med regeringens beslutning er at lette de administrative byrder for virksomhederne og bygherrerne samt at styrke konkurrencen i byggebranchen.
Bekendtgørelser
Ejendomme og byggeri
08-06-2015
08-08-2015
01-07-2015
2014/2015
Søren Toftelund Clausen
stc@mbbl.dk
19-05-2015