Høring

Høring

Høring af udkast til tre bekæmpelsesmiddelbekendtgørelser: 1) autorisationsbekendtgørelsen), 2) gasningsbekendtgørelsen og 3) bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.

Høring af udkast til tre bekendtgørelser om: 1) autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler, 2) gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse og 3) bekæmpelsesmidler.
Sammen med nævnte bekendtgørelsesudkast sendes udkast til to vejledninger i høring. En ny vejledning til autorisationsbekendtgørelsen og en revideret vejledning til gasningsbekendtgørelsen. Der henvises i øvrigt til høringsbrevet.
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
03-08-2015
08-08-2015
Høring ift. tre bekendtgørelsesudkast og to udkast til tilhørende vejledninger.
2014/2015
Claus-Peter Clausen
clcla@mst.dk
19-05-2015