Høring

Høring

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste

Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste
Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel
mod Danmark og danske interesser
Lovforslag
Forsvar
29-04-2015
29-06-2015
10-04-2015
2014/2015
10-04-2015