Høring

Høring

Høring over nyt bygningsreglement 2015

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)
Som det er fastlagt i energiaftalen fra 2008 og som opfølgning på energirenoveringsstrategien fra maj 2014 har Energistyrelsen nu udarbejdet et nyt bygningsreglement, BR15, der opgraderer energikravene til bygningers energiforbrug, så de lever op til Lavenergiklasse 2015. Lavenergiklassen har været udmeldt som en frivillig klasse siden udstedelsen af BR10. Ændringerne er udarbejdet på baggrund af analyser og drøftelser i en teknisk følgegruppe ledet af Energistyrelsen med bred deltagelse fra branchen. Samtidig er der foretaget en række tekniske justeringer, sproglige rettelser og konsekvensændringer i bygningsreglementets øvrige kapitler.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Ejendomme og byggeri
20-03-2015
20-05-2015
Spørgsmål om de tekniske ændringer kan rettes til Niels Bruus Varming på nbv@ens.dk, telefon 33926682.
2014/2015
06-02-2015

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
høringsbrev 104,040 kB
Bekendtgørelse 3,531 MB
Høringsnotat
Samlet høringsnotat BR15 289,224 kB