Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden med tilhørende miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav og ændring af standardvilkår m.v.
Bekendtgørelser
Naturstyrelsen
Miljø
17-02-2015
17-04-2015
01-04-2015
Thomas Behrendt Klinggaard / thobk@nst.dk
2013/2014
Lise Wesenberg Jensen
lisew@nst.dk
19-12-2014