Høring

Høring

Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020

Udkast til Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020

Med reformen af den fælles fiskeripolitik er der et krav om, at medlemsstaterne udarbejder en national flerårig strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren. NaturErhvervstyrelsen, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen har derfor udarbejdet udkast til Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020.

Formålet med strategien er at anvise retning for en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark frem mod 2020.

Der gøres opmærksom på, at høringssvar bliver offentliggjort på høringsportalen.

Læs yderligere i høringsbilagene.

 

Andet materiale
Erhverv
24-03-2014
24-05-2014
2013/2014
Mikkel Stage
fiskeri@naturerhverv.dk
24-02-2014