Høring

Høring

Lovforslag om justering af reglerne om borgerstyret personlig assistance

Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn(Justering af reglerne om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance, herunder indførelse af takstsystem og godkendelsesordning)
Social-, Børne- og Integrationsministeriet fremsender hermed udkast til forslag
til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Justering af
reglerne om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig
assistance, herunder indførelse af takstsystem og godkendelsesordning) til
høring.
Lovforslaget rummer en række forslag til justering af reglerne om kontant tilskud
til ansættelse af hjælpere, jf. servicelovens § 95, og borgerstyret personlig assistance, jf. § 96. Bl.a. foreslås det, at der indføres et takstsystem for udmåling af tilskud og en godkendelsesordning, hvorefter socialtilsynet får til opgave at godkende foreninger og private virksomheder, som ønsker at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance.
Derudover indeholder forslaget 3 præciseringer af de vedtagne regler om socialtilsynet, hvormed det understreges, at tilsynskommunerne ikke kan varetage opgaven i forhold til deres egne tilbud eller tilbud, som de har indgået driftsaftale med, at socialtilsynet kan varetage tilsynsopgaver efter delegation fra regionsråd, og at socialtilsynets takster mv. opkræves hos de foreninger og virksomheder, som er beliggende i socialtilsynets dækningsområde.
Lovforslag
Social og omsorg
20-01-2014
20-03-2014
01-07-2014
2013/2014
Tina Hansen
tha@sm.dk
20-12-2013

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 321,958 kB
Høringsbrev 12,420 kB
Høringsliste 39,104 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 120,994 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,160 MB