Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om mediestøtte og udkast til vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger

Høring af udkast til bekendtgørelse om mediestøtte og udkast til vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger
Udkast til bekendtgørelse om mediestøtte. Bekendtgørelsen er udarbejdet på baggrund af forslag til lov om mediestøtte (L20), der blev fremsat Folketinget den 2. oktober 2013. Den nye støtteordning skal afløse de nuværende distributions- og projektstøtteordninger til dag blade og dagsbladslignende publikationer.
Bekendtgørelser
Kulturministeriet
Kultur
18-11-2013
18-01-2014
2013/2014
25-10-2013