Høring

Høring

Høring af udkast til vejledning om normalregulativ for vandforsyninger og vejledning om takster for vand

Vejledning om normalregulativer og vejledning om takster for vand

Regulativet for vandforsyningsanlægget indeholder de nærmere regler om retten til forsyning med vand og de forpligtelser, der påhviler ejendommens ejer.

I takstbladet fastsættes de takster, som gælder for forsyning med vand fra et vandforsyningsanlæg.

Vejledning
Naturstyrelsen
Miljø
15-11-2013
15-01-2014
2013/2014
24-09-2013