Høring

Høring

Brændeovnsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW

Brændeovnsbekendtgørelsen er ændret på en række områder, bl.a. i forhold til regulering af luftemissioner fra halmfyr, der installeres i landzone, anvendelse af petrokoks, samt præcisering af anvendelsesområdet. Se nærmere beskrivelse i vedhæftede høringsbrev.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
14-12-2017
14-02-2018
26-01-2018
Forventet ikrafttrædelsesdato.
2017/2018
Hanne Lylov Nielsen
halni@mst.dk
21-11-2017

Dokumenter