Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald og bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Høring over udkast til udvindingsaffaldsbekendtgørelsen og listepunkt K216 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen skal alene anmode om høringssvar til ændringerne i bekendtgørelserne.


Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
23-10-2017
23-12-2017
19-12-2017
Ikrafttrædelsen af bekendtgørelsen er afhængig af vedtagelse af ændring af miljøbeskyttelsesloven, der er planlagt til at træde i kraft 19/12/17.
2017/2018
Benita Thostrup
benth@mst.dk
05-10-2017

Dokumenter