Høring

Høring

Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Det foreslås, at ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent.


Som konsekvens heraf foretages der mindre ændringer i loven:

  • § 24 a og § 24 b ændres, således at ordningen ikke er tidsbegrænset til den 31. december 2017.
  • § 24 c, stk. 1, 3. pkt., slettes, idet der ikke er behov for en bestemmelse om, at personer omfattet af den midlertidige ordning overgår til et jobafkla-ringsforløb med ressourceforløbsydelse ved ophøret af den midlertidige ordning den 31. december 2017.


Lovforslag
Arbejdsmarked
09-10-2017
09-12-2017
01-01-2018
2017/2018
11-09-2017

Dokumenter