Høring

Høring

Naturbeskyttelsesloven

Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en administrativ forenkling af § 17 om skovbyggelinjen, der indebærer, at planlovens landzoneregler og naturbeskyttelseslovens § 17 om skovbyggelinjen tilpasses hinanden i landzone for så vidt angår udvidelse af visse helårsboliger og opførelse af tilbygninger til virksomheder, der er indrettet i overflødiggjorte landbrugsbygninger.

Lovforslaget indeholder bestemmelser om ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet i overflødiggjorte bygninger inden for skovbyggelinjen i landzone.

Lovforslag
Miljøstyrelsen
Miljø
06-10-2017
06-12-2017
01-01-2018
2017/2018
08-09-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse 593,803 kB
Høringsbrev 82,536 kB
Høringsliste 116,799 kB