Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland er udarbejdet i henhold til nationalparklovens § 4-6. Formålet med bekendtgørelsen er at oprette Nationalpark Kongernes Nordsjælland og fastsætte regler for det fremtidige arbejde med nationalparken.  

Bemærkninger til høringen bedes sendt til mst@mst.dk senest mandag den 23. oktober 2017 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Miljøstyrelsen på 72 54 40 00;  til Eva Tørning Svendsen på evats@mst.dk eller til Johan Husfeldt på johus@mst.dk

Høringssvar bliver offentliggjort på Høringsportalen efter høringsfristens udløb.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Natur og klima
23-10-2017
22-12-2017
2016/2017
26-06-2017