Høring

Høring

Høring af vejledning om miljøaktivitetsbekendtgørelsen og regulering af visse midlertidige aktiviteter

Vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter

Miljøstyrelsen har i dag sendt udkast til en vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter i høring.

Vejledningen omhandler udelukkende den del af Bekendtgørelse nr. 467 af 23/05/2016 om miljøregulering af visse aktiviteter, der drejer sig om visse midlertidige aktiviteter nævnt i bekendtgørelsens § 2, herunder bygge- og anlægsarbejder og andre arbejder i relation hertil. Vejledningen omfatter desuden regulering af aktiviteter der falder udenfor bekendtgørelsens anvendelsesområde, herunder regulering med § 42 påbud.


Vejledning
Miljøstyrelsen
Miljø
09-08-2017
09-12-2017
2016/2017
Kristine Stubdrup
krrst@mst.dk
12-06-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsudkast 880,283 kB
Høringsbrev 52,25 kB
Høringsliste 45,296 kB