Høring

Høring

Bekendtgørelse om råstofindvinding på havet

Udkast til ændret bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden og udkast til miljøvurdering af bekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen skal ændres som følge af de nye VVM-regler i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som træder i kraft d. 16. maj 2017. Derudover foretages fejlrettelser og præciseringer af punkter, hvor der siden 2015 har vist sig et behov herfor.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Erhverv
16-05-2017
16-07-2017
2016/2017
Lise Wesenberg Jensen
lisew@mst.dk
21-03-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 163,034 kB
Høringsliste 80,358 kB
Bekendtgørelsesudkast 129,804 kB
Miljøvurdering 122,686 kB